Yeni Memur Alımı Açıklandı! 289 Memur Alımı Şartları Nedir? KPSS Şartsız ve KPSS 60 ile

Yeni Memur Alımı Açıklandı! 289 Memur Alımı Şartları Nedir?

 

KPSS 60 puan ile ve KPSS Şartsız 289 Yeni Kamu Memuru Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

Lise Meslek Yüksekokulu Lisans Kamu kurumu bünyesinde KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 puanlar ile olmak şartıyla 289 kamu personel alımı başvuruları açıklandı.

 

Mülakat Olmadan Atama başvuru süreci ve tüm detaylar bu haberde.

Gazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 289 kamu personel alımı açıklandı.

Mülakatsız atama yapılacak.

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak şartıyla giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplamda 289 adet yeni Sözleşmeli Personel alımına dair tüm detaylar bu haberde .

Gazi Üniversitesi Alımları Genel Şartlar;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlan taşıyor olma,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma şartı,

Erkek adayların askerlik ile ilişkisi bulunmama şartı.

Kamu Personel Alımı Mezuniyet Şartları;

2 Eczacı KPSS Şartı Olmadan. Eczacılık lisans programından mezun olmak,

1 Eczacı KPSS Şartı Olmadan. Eczacılık lisans programından mezun olmak,

En az 1 yıl mesleki deneyim sahibi olma,

1 Biyolog Alımı;

KPSS/P3 Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak KPSS sınavı puan 60 ve üzeri olmak

3 Büro Personeli Alımı;

(Bilgisayar Önlisans) KPSS/P93, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS sınavı 60 puan  ve üzeri olmak

14 Büro Personeli Alımı;

(Muhasebe Önlisans) KPSS/P93, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS sınavı 60 puan ve üzeri olmak,

2 Büro Personeli Alımı;

(İnsan Kaynakları Önlisans) KPSS/P93, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS sınavı 60 ve üzeri olmak

1 Büro Personeli Alımı;

(Büro Yönetimi ve Sekreterlik) KPSS/P93, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS sınavı 60 ve üzeri olmak

100 Destek Personeli (Hastabakıcı) Alımı;

KPSS/P94 Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak, Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

2 Destek Personeli (Şoför) Alımı;

KPSS/P94, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

68 Destek Personeli (Temizlik Personeli) Alımı;

KPSS/P94, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak., Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

3 Destek Personeli (Taşıma) Alımı;

-Erkek KPSS/P94, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak., Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

1 Teknisyen (Yapı Dekorasyon) Alımı;

KPSS/P94, Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Dekorasyon Dalından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kuramlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

1 Teknisyen (Yapı Yüzey Kaplama) Alımı;

KPSS/P94, Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Yüzey Kaplama Dalından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Alımı;

KPSS/P93, Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, Sağlık kuruluşlarından alınacak (güncel tarihli) raporla boyunun 1.75 cm’ den kısa olmaması gerekiyor.

1 Diğer Sağlık Personeli (Ergoterapist) Alımı;

KPSS/P3, Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak., KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Diğer Teknik Hizmet Personeli Alımı;

KPSS/P3, Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin Kimya bölümünden mezun olmak, (Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında radyofarmasötik hazırlamak üzere çalıştırılacaktır.), KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Fizyoterapist Alımı;

KPSS/P3, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Fizyoterapist Alımı;

KPSS/P3, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

12 Hemşire (Lisans) Alımı;

KPSS/P3, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Hemşire (Ortaöğretim) Alımı;

KPSS/P94, Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik -Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak., KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak., Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

2 Psikolog Alımı;

KPSS/P3, Psikoloji lisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Sağlık Fizikçisi Alımı;

KPSS/P3, Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir. KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,17 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter Önlisans) Erkek-Kadın KPSS/P93, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

2 Sağlık Teknikeri Alımı;

(Tıbbi Sekreter Önlisans) Kadın KPSS/P93, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Sertifikasına sahip olmak., Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak, En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

1 Sağlık Teknikeri (Pataloji Önlisans) Alımı;

KPSS/P93, Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

2 Sağlık Teknikeri Alımı;

(Elektronörofiz yoloji Önlisans) KPSS/P93, Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

6 Sağlık Teknikeri Alımı;

(Tıbbi Laboratuvar Önlisans) KPSS/P93, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Sağlık Teknikeri Alımı;

(Radyoloji Önlisans) KPSS/P93, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, En az 2 yıl 1,5 ve 3 TESLA MR cihazlarında mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

2 Sağlık Teknikeri Alımı;

(Odyometri Önlisans) KPSS/P93, Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

1 Sağlık Teknikeri Alımı;

(Radyoterapi Önlisans) KPSS/P93, Radyoterapi önlisans programından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak,

5 Tekniker (ElektrikElektronik) Alımı;

KPSS/P93, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak., KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, En az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

1 Teknisyen (Tesisat Bakımı İklimlendirme) Alımı;

KPSS/P94, Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olma şartı, En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

1 Teknisyen (Elektrik Elektronik) Alımı;

KPSS/P94, Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, Fotokopi Makinesi Operatörlüğü (Fotokopi bakım-onarım) alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

1 Teknisyen (Mobilya-İç mekan) Alımı;

KPSS/P94 -Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olma şartı, KPSS puanı 60 ve üzeri olmak, En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek,

 

Personel Alımlarının Başvuru Süreci;

Gazi Üniversitesi bünyesinde 289 sözleşmeli personel Alımı için adaylar başvuruları 17 Şubat ile 3 Mart 2023 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.

Gerekli tüm detayların yer aldığı başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı:

 

Başvuru Kılavuzu

Başvuru ekranı.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu