PTT 2024 Yılında En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapacak, PTT Personel Alımı 2024

PTT En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı, PTT Personel Alımlarına İlişkin Detaylar Nedir?, PTT İşe Alım Detayları ve PTT 2024 yılında yapılması planlanan alımlara ilişkin detaylar haberimizde!

 

PTT Kurumu En Az İlkokul Mezunu Şartıyla Personel Alımı Yapacak! PTT İş başvurusu KPSS’siz mi yapılacak? PTT Alımında son durum? PTT işe alımı sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? PTT iş alımı, PTT memur alımları, PTT gişe memuru alımı, PTT temizlik görevlisi alımı, PTT kargocu alımı yapacak mı?

Hepsi ve Daha Fazlası Haberimizde!

PTT geçtiğimiz yıllardan bu yana yapmadığı alımlarını 2024 yılında yapması bekleniyor!

 

PTT Kurumu En Az İlkokul Mezunu Şartıyla “15.000” den fazla Kamu Personeli Alımı Yapması Adayların Genel Talepleri arasında yer aldı.

15 Bin PTT personel alımı yapılacağı beklentisi adayları heyecanlandırdı.

 

En az ilkokul mezunu olmak şartıyla,

PTT personel alımı gerçekleşmesi halinde

15.000 adayın PTT’nin çeşitli kadrolarına yerleştirilmesi beklenmektedir.

 

PTT kurumu, personel alımları beklentisi adaylar için gündeme geldi ve adayların, kuruma ait birçok bölümde istihdam edilmesi talep edildi.

 

Adaylar PTT Kurumundan Hangi Alanlarda Alım Yapmasını Talep Ediyor.

 

İstihdam yapılması beklenen alanlar ve unvanlar adaylar için önceden PTT kurumu tarafından belirtilmişti.

Şehir olarak da Türkiye’nin her ilinden başvuru yapılması talep edilmekte.

 

 PTT Genel Müdürlüğü’nde

• PTT kargosunda

• PTT şubesinde

• PTT müşteri hizmetleri

• PTT AVM’sinde istihdam amacıyla personel alımları gerçekleşmesi istenmekte.

PTT Personel alımında adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları şartı istenildiği bilinmekte.

Yurt dışında bir okul bitirmiş olanların denklik belgelerini alarak kuruma ibrazı şartı da bulunmaktadır.

 

En Az İlkokul Mezunu PTT Personel Alımı Hangi Kadrolarda Olacak?

 

Hangi kadrolarda PTT personel alımları yapılacağı konusunda önceki alımlarda şartlarını belirten PTT kurumu, özellikle yeni açılacak şubelerde geniş bir istihdam sağlaması beklenmekte.

Öte yandan 2024 yılına kadar 55 BİN Personel Alımı yaptığı PTT Kurumunun 2024 yılında da alımlarını yapması adayların en büyük talebi.

 

• Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi,

• Veri giriş elemanı,

• Motosikletli kurye ve kargo dağıtım personelleri,

• Beden işçisi,

• İdari personel,

• Mühendis, tekniker, teknisyen,

• Şoför,

• Avukat,

• Sekreter,

• Okul öncesi öğretmeni,

• Temizlik personeli,

• Büro memuru unvanlarında yeni personel alımları yapılması beklenmekte.

 

Ptt Personel Alımı KPSS Şartı Nedir?

 

PTT En az ilkokul mezunu personel alımında KPSS şartı öğrenim durumuna göre değişmektedir. Buna göre Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 ve Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var.

 

Alım yapılması beklenen adaylardan ise aranan şartlar nedir?

 

• Başvuru destek personel alanında alım yapılacaksa meslek lisesi ilgili bölüm mezuniyeti şartı,

• Başvuru, beden işçisi, temizlik personeli üzerinden alım yapılacaksa en az ilköğretim mezuniyet belgesi şartı,

• Silahlı veya silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacaksa lise ve üzeri mezuniyet şartı aranmaktadır,

• PTT başvurularında diğer bölüme başvuracak adaylar ise üniversitelerin o unvana uygun bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır,

İstenecek olan belge ve evrakların doğruluğu sözleşme iptali olmaması açısından önem teşkil etmektedir,

 

Postacı pozisyonuna başvuru şartları;

 • İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)
 • Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
 • Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek gereklidir.

PTT 2023 Personel Maaşları Listesi!

Bu hesaplamalar 2023 Temmuz ayı itibariyle yapılmıştır. Değişiklikler ve Ek ücretler yansıtılmamaktadır.

Yaklaşık ücretler gösterilmektedir

 • PTT Postacı Personeli: 23.000 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Dağıtıcı Memuru: 23.000 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Büro ve Gişe Görevlisi: 23.000 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Tekniker Personeli: 23.000 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Uzmanı: 27.000 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Mühendis: 27.000 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Mimar: 26.500 ve altı üstü rakam TL
 • PTT Avukatı: 30.000 ve altı üstü rakam TL (Yıllık 30 Bin TL ek vekalet ücreti)

PTT Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihi Açıklandı mı?

Adaylar PTT başvuru şartları için, kurum içerisinde belirlenmiş olan kriterlere uyum sağlamalı istenmekte.

Henüz başvuru süresiyle alakalı netlik bulunmamakla birlikte:

Alımların 2024 yılı içinde yapılması adayların en büyük istekleri arasında yer almakta.

 

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurt dışındaki iş yerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olma şartı.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olma şartı,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmama şartı,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama şartı,

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olma şartı,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olma şartı,

f) Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleme şartı,

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmama şartı,

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olma şartı,

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmama şartı,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olma şartı,

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olma şartı.

Geçen yıllarda yayımladığı kapsamlı eleman – personel alımı ilanları ile kadrosunu genişleten PTT kurumu için 2023 yılında 15 Bin yeni personel alımı yapacağı iddiaları gündeme geldi.

PTT kurumu tarafından Türkiye genelinde açılacak olan yeni şubeler için alım yapılması beklenen kadroların ise

temizlik personeli,

sekreter,

büro memuru,

avukat,

silahlı-silahsız güvenlik görevlisi,

idari personel,

veri giriş elemanları,

şoför,

okul öncesi öğretmeni,

beden işçisi,

kargo dağıtım elemanları (motosikletli kurye),

farklı branşlardan tekniker,

teknisyen ve mühendis” olacağı açıklandı.

PTT’nin 15 Bin personel alacağı yönündeki istekler iş arayan binlerce kişiyi meraklandırdı ve beklenti içerisine soktu.

Bunun üzerine PTT 15 Bin personel alımı yapılacak mı ve yapılacaksa ne zaman gibi sorular? Merak konusu oldu.

Üniversite ve Önlisans Kontenjanlarında Özel Şartlar Nedir?

PTT Memur Alımı Şartları ne Olacak?

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

Dil bilgisine sahip olmak

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

SEGEM belgesine sahip olmak şartı.

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) başvuru şartları;

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

 

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) başvuru şartları;

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

 

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) başvuru şartları;

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de Çalışan Firma Personeli) başvuru şartları;

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

 

Gişe ve Büro Görevlisi başvuru şartları;

 

İlgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı.

 

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAĞI BEKLENİYOR?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştiriyor. Ancak PTT personel alımı duyuruları arasında 15 Bin personel alımı için başvuru tarihi henüz netleşmedi.

Önümüzdeki günlerde başvuru tarihinin netleşmesi adaylar tarafından talep edilmekte.

 

Alımlar hakkında yorumlarınızı lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın

 

Güncel Liste Yeni Kamu Personeli Alım Listesi! En Az İlkokul Mezunu Kamu Alımları

88 Yorum

 1. İlk ögretim mezunu Kamu personel alımı için basvuruda bulunamıyorum meb.ptt.ve sağlık bakanlığı gibi ve syd gibı yerlerde temızlık veya beden işçisi olarak calısmak icin basvurda bulunacam izmir bergama ilçesinde yasıyorum burda İş personel alımı varsa ilgili kişilerin bana ulasmasını rica ediyorum ararsanız sevınırım

 2. Eski taksiciyim Hatay’ın her bölgesini biliyorum 17senelik B sınıfı ehliyetim var usta sürücüyüm
  Tel:05357822802

 3. B+A2 ehliyet mevcut. PTT kurye olarak dağıtım elamanı. Vs ortaokul mezunuyum branşım elektrik tesisatı arza bakım onarım. Hangi kadro olursa da çalışırım. Kurye bakım onarım sevkiyat kargo hiç farketmez

 4. Merhaba başvurmak istiyorum D sınıfı ehliyetim var psikoteknik ve src 1 ve 3 belgeye sahibim

 5. Temizlik bedeen işcisi olarak iş arıyorum ilkokul mezunuyum nerden başvuru yapabilirim ptt iiş icin

 6. Başvurular hangi site üzerinden acak sekreter veya temizlik personeli olarak başvurmak isterim. Bilgilendirirseniz iyi olur.

 7. Merhabalar silahlı güvenlik kimlik kartına sahibim hastanelerde ptt’lerde çalışabilirim 22 yaşındayım hiçbir sağlık sorunum yoktur.
  Özellikle ptt’lerde beden işçiliği yapabilirim.

 8. Temizlik işi için başvuruda bulunmak istiyorum . nereye nasıl başvuru olacak yardımcı olursanız sevinirim.iise ihtiyacım var

 9. e sınıf eğIiyetim var src pisko teknik Büyükşehir şoför kartım var 14 yıl tecrübem var şoför işi

 10. Benim de çok ihtiyacım var hangi iller de alım olacak peki ne iş olursa olsun yaparım lise mezunuyum

 11. Bende temizlik personeli olarak çalısmak istiyorum çok ihtiyacım var nezeman alımlar basliyacak

 12. Eşimle ayrıyız 3 çocuğum var işsizim temizlik görevlisi olarak çalışırım bu işe gerçekten çok ihtiyacım var

 13. B sınıfı ehliyet var pikoteknik var daha önce dolmuş şöförlügü yabiyordum tecrübem var denemek şardiyla 7yil oldu dolmuş şöförlügü yapdim şimdi iş arıyorum şoförlük

 14. İyi aksamlar temizlik görevlisi olarak ise ihtiyacm var nasıl başvuru yapabilirim ?? İlkokul mezunuyum

 15. 43 yaşındayım çaycılık veya sekreterlik için başvurmak istiyorum acill geri dönüş yapabilir misiniz

 16. Merhabalar temizlik yada sekreterlik olarak başvuru yapmak istiyorum nerden yapılıyor yardımcı olursanız sevinirim….

 17. Kız meslek lisesi mezunuyum. Hangi bölüm uygunsa çalışmaya hazırım başvuru yapmak istiyorum

 18. B ehliyetim var şoförlük olur
  Hijyen belgem var temizlik görevlisi olur
  Ön lisans mezunuyum.Çok acil işe ihtiyacım var

 19. İlk okul megzunuyum a2 ve b ehliyetim var eğer olursa motorlu Dagıtıcı olursa iyi olur PTT de

 20. 43 yaşındayım işe çok ihtiyacım var sizden ricam bana yardımcı olursanız çok sevinirim çocuklarım var acil işe ihtiyacım var bana yardımcı olursanız çok sevinirim saygılar sunuyorum

 21. Lise mezunusuyum daha önce hastanede özel okulda ve büroda çalıştım sekreter lojistik ve bilgi sayar sertifikam var sekreterlik yada temizlik düşünüyorum

 22. Şoför olrak veya hastanede temizlik personeli olarak çalıştım, temizlik personeli olarak ta çalışa blirim

 23. Ortaokul mezunuyum 48 yaşında bayanım b sınıfı ehliyetim var Edirne merkez PTT kargoda veya şoför olarak veya temizlik personeli olarak çalışabilirim

 24. Ben lise mezunuyum 38yaşindayim bizlere işimkani nezaman sunulacak çok merak ediyorum çocuk gelişimi sertifikam var Özel güvenlik görevlisi sertifika da var bana yardım ci olmanizi istiyorum bende bir işim olsun istiyorum sizden ricam yardımcı olur saniz çok memnun olurum

 25. merhaba ilkokul mezunuyum temizlik personeli olarak çalışmak istiyorum . daha önce özel hastanelerde calıştım. deneyimliyim.

 26. Beden işçisi yüzde 47 raporluyum işitme cihazı kullanıyorum yardımcı olursanız sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu