Engelliler İçin Sağlanan Maddi ve Sosyal Yardımlar Güncel

engelliler için sağlanan maddi yardımlar, engelliler için sağlanan sosyal yardımlar nelerdir, engelliler için sağlanan maddi ve sosyal yardımlar 2021, engelliler için sağlanan maddi ve sosyal yardımlar, engellilere sağlanan ayrıcalıklar, engelliler için kurum indirimleri, engellilere yardım için sağlanan hizmetler

Engelli Raporu Nedir, Kimden Alınır, Nereden ve Nasıl Alınır?

Engelli Raporu Nedir? Bir kişinin engellilik derecesini,durumunu ve tedavi durumlarını gösteren rapordur, Engeller, terörden, yaralanma ya da araba veya iş kazalarından olabilir. Bundan ötürü sorun yaşayanların tam teşekkülü hastanelerden herhangi birisine başvurması gerekir. Bu raporu ancak bu gibi tam teşekküllü hastanelerden alabilmeniz mümkündür.

Bunun dışında hiç bir kurumdan alınamaz. Engelli raporunun alınabilmesi için çok fazla istenen detay vardır. Bu detaylar sayesinde raporun nasıl alınabilme durumu belirlenir. Engelli raporları alınırken, raporların derecesi yüzdesi çok önemlidir. Bu raporu alan kişi, devletin onlara sunmuş olduğu haklardan faydalanabilirler.

Engelli olduğu halde, engelli raporu almayan kişiler, engelli raporları almadığı için, devletin sunduğu hak ve hizmetlerden faydalanamazlar. Bir kişinin engelli raporu sayesinden sunulan şartlardan faydalanabilmesi için, en az %40 engel yüzdesi olması gerekir. Engeli olan vatandaşlar devletin sunduğu haklardan faydalanabilirler. Bu belgenin alınabilmesi için bazı şart ve isteklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartları yerine getirenler engelli raporunu alabilir ve devletin sunduğu fayda ve hizmetlerde hak sahibi olabilirler.

Engelli Raporu İçin Hangi Evraklar Gerekmektedir?

Engelli raporunun alınabilmesi için bazı evraklara ihtiyaç vardır. Bu evrakları hazırlayıp yerine getirenler, engelli raporunu almaya hak kazanabilirler. Engelli raporunu almak için hazırlanacak olan evraklar şunlardır;

 • Engelli raporu alacak olan vatandaşın T.C kimlik numarası

 • Engelli raporunu alacak olan vatandaşın 5 adet fotoğrafı
 • Zihinsel engeli olanların vasilerinin T.C kimlik numarası
 • Zihinsel engeli olanlar dışında engeli olan kişilerin eğitim seviyelerinin belgeleri

 • Hastaneden alınacak olan engelli başvuru formu
 • Muayene sonrası doktordan alınan rapor ve raporlar

 • Kan grubu kartı evraklarının hazırlanması gerekir.

Bu evrakları hazırlayanlar, engelli raporunu alabilirler.

Engelli Raporlarının Dereceleri Nasıl Belirlenir?

Engelli Raporu Nedir 2021 raporun kendi içerisinde bazı derece ve yüzdeleri vardır. Bu dereceler, hastaların engel durumuna göre belirlenir. Engelli raporları 3 grup olarak derecelendirilebilir.

Gruplandırmada %40, %50 hafif engelli olarak , %50, %80 engelliler orta engelli olarak, %80 ve üzeri ise, ağır engelli olarak nitelendirilir.

Yüzdeler sağlık kuruluşları tarafından belirlenebilir. Tedavi edilebilecek olan hastaların derecelerinde değişiklik olabilir. Raporlar 2 yıl geçtikten sonra yenilenir. Bu değişiklik yine sağlık kuruluşları tarafından yapılır. Engelli raporu belli bir tetkik ve muayene yapılmadan verilmesi söz konusu değildir.

Engelli Raporu Hakları

Engelli bireyleri ve yakınları bir çok kurum kuruluş ve belediyelerden  yardımlar alabilir örnek olarak : su indirimlerinden yararlanarak  Devletin imkanlarından yararlanabilir. Yada ÖTV indirimden  yararlanarak  araç sahibi olabilirler.

Engelli Raporunun  İmkanlar , Engelli raporunun sağladığı faydalar,

Engellilere Verilen Maaşlar ve Düzenli Yardımlar

Engelli kişilere maddi olarak sağlanan olanakları genel olarak 3 başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre;

1) Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması: 

2022 Aylığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine bağlı olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV’ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara sağlanan maddi bir haktır.

Bu koşulları taşıyanlar bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını hak ve talep edebilirler.

Başvuru sonrası gelir kriterleri değerlendirilir. Hanenin toplam gelirini(menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin üçte birini geçmemesi dikkate alınır.

2022 engelli maaşı aylık olarak verilmektedir. 2022 aylığında engelliler için engel oranına göre 2 kademe söz konusudur: %40 ila %69 arasında engel oranına sahip engelli maaşı ve %70 ve üzeri engel oranına sahip engelli maaşı. %70 ve üzeri engel oranına sahip engelliler %40 – %69 engel oranına sahip engellilere oranla daha yüksek aylık almaktadırlar.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, isteğe bağlı olarak prim ödeyenler, tarım sigortalısı ile birlikte kuruma prim ödeyenler engelli aylığı alması söz konusu değildir.

2) Muhtaç Aylığı Bağlanması: 

27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıflar Yönetmeliği” hükmü gereğince muhtaç aylığı bağlanabilmektedir.

Muhtaçlık aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından annesi ya da babası olmayan 18 yaş altı muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;
1. Sosyal bir güvencesi olmaması ,
2. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması (Evde bakım ücreti veya 2022 sayılı kanundan aylık alanlar da başvuramazlar.)
3. Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
4. Gelir getirici herhangi bir taşınır ve taşınmaz malı mevcutta bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi şartı ile bağlanabilir.
 

3) Evde Bakım Aylığı Verilmesi: Evde Bakım Aylıkları

Evde bakım aylığı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı tarafından %50 ve üzerinde engel oranı olup engelli sağlık kurulu raporunda “Ağır Engelli” ibaresi bulunan ve başka bir birey olmadan kendi bakımını üstlenemeyecek engelliler için engellinin bakımını üstlenen kişilere nakit olarak verilen bir destek türüdür.

Sosyal güvencesi olsun yada olmasın, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak şartıyla ; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma muhtaç engellilere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi devlet tarafından özenle sağlanmaktadır.

Vefat Eden Anne ve Babalarının SGK Güvencesinden Yararlananlar İçin;

Böyle bir durum söz konusu olduğunda malullük oranı önemli olmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca;

1. Anne veya babaları vefat etmiş ve %60 ve üzeri oranında malul olduğu anlaşılan çocuklara, vefat eden anne veya babasının 5510 sayılı kanun uyarınca hesaplanan aylığının %25’i oranında aylık bağlanmaktadır. Bu madde kapsamında yer alan çocuklar bu aylıktan ömür boyu yararlanabilir ve faydalanabilirler. Bu aylıktan faydalanmak isteyenlerin %60 oranının üzerinde malul olması, 2022 maaşı almıyor olması ve sigortalı olarak çalışmaması şartı aranmaktadır.

2. %60 oranının altında malul olan çocuklarda
Bu durumda 18 yaşını, lise ve dengi okullarda öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim okullarında öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına %25, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine aylığın %25’i oranında aylık yardım  bağlanmaktadır.

 

Engelliler İçin Vergi İndirimi ve Muafiyetleri 

   1.Gelir Vergisinde Engelli İndirimi

Engelli vatandaşlar için indirimden faydalanma için ;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan gelir vergisine tabi ücretli çalışan ya da serbest meslek kazancı elde eden engelliler ile ailesinde ücretli çalışan ya da serbest meslek kazancı elde eden bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan engelli yakınlarına ve ayrıca basit usülde vergilendirilen engellilere sağlanan, engellinin engel oranına göre aylık belli bir miktarda paranın gelir vergisinin matrahından düşürülmesi şeklinde uygulanan dolaylı bir maddi kazanımdır.

Vergi indirimi ile engelliler ve engelli yakınları normal şartlarda ödemesi gerekenden daha az gelir vergisi ödeme gibi bir avantaja sahip olurlar. Bu, ücretlilerde brüt maaştan daha az kesinti yapılarak net maaşın daha yüksek olmasını sağlarken serbest meslek kazancı elde edenlerde yıllık olarak verilen gelir vergisi miktarının daha düşük verilmesini sağlar.

   2. Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti

 • Engelliler İçin Araç Alımında ÖTV Muafiyeti 

ÖTV’siz araç alımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından satın alacağı araca engele uygun ek donanım yaptıracak malul ve engelliler ya da %90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engelliler için 0 km araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nin ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyeti türüdür. Engelliler için uygulanan ÖTV muafiyeti 5 yılda bir engellinin aracı ilk satın alışında uygulanır. Yani engelli vatandaşlar 5 yılda bir olacak şekilde yeni bir ÖTV’siz araç sahibi olabilirler.

 • Engelliler İçin Özel Araç ve Gereçlerde KDV Muafiyeti 

KDV Muafiyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engel oranı ve türü ne olursa olsun tüm engellilere eğitim, meslek ve günlük yaşamları için özel üretilmiş araç ve gereçler, engellilerin toplumsal hayata katılımı arttıracak ve engelinin vermiş olduğu dezavantajı ortadan kaldırmaya yönelik ürünlerin satın alınmasında KDV ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyet türüdür.

Dikkat edilmesi gereken konu KDV’den engelli bireylerin satın alacakları tüm mallar istisna edilmemiştir. Sadece engeline uygun üretilmiş araç ve gereçlerin (baston, kabartma klavye, protez vb) satın alımında KDV muafiyeti söz konusudur.

 • Konutlarda Emlak Vergisi Muafiyeti 

Emlak vergisi muafiyeti belediyeler tarafından yüz ölçümü 200 m²’yi geçmeyen ve tek meskeni olan (meskende hissesi bulunabilir ya da meskenin sahibide olabilir) engelliler için emlak vergisinin %0 oranlı olarak ödenmesi özetle ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyet türüdür.

Bu haktan yararlanmak isteyen engelliler engelli sağlık kurulu raporları ile birlikte bağlı bulundukları belediyeye başvurmalıdır. Emlak vergisi istisnasından yararlanmak için engellinin konutu mesken olarak kullanması gerekmektedir. Yazlık ya da kışlık olarak kullanılan konutlar bu vergi istisnası kapsamına alınmamaktadır.

 • Motorlu Taşıtlarda MTV Muafiyeti 

Motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlar adına tescil edilen motorlu taşıtlarda normal şartlarda senede 2 kere motorun hacimine göre alınan MTV’nin ödenmemesi şeklinde vuku bulan engellilere özel bir vergi muafiyet türüdür. Engelli vatandaşlar MTV muafiyetinden yararlanmak için vergi dairesi müdürlüklerine başvurmalıdırlar. MTV muafiyetinde Motorlu taşıtın motor hacminin ve engelli bireyin özür derecesinin ve türünün bir önemi bulunmamaktadır.

 

 • İthal Edilen Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Engellilerin kullanımına ait yurt dışından ithal edilecek özel olan araç ve gereçler Gümrük Bakanlığı tarafından gümrük vergisinden muaf edilmiştir. Eşyalar engellilerin özel menfaati ve diğer bireyler ile arasında bulunan dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için engelli bireylerin kendisi ya da kamu yararına çalışan dernek ya da bu gibi kuruluşlar tarafından getirilebilmektedir.

İthal edilebilecek eşyalar şunlardır: engel türüne göre özel üretilmiş araç ve gereçler; hareket ettirici donanımı bulunan motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor hacmi 1600 CC’yi aşmayacak binek otomobiller; engel oranı ve türü nedeniyle el ayak fonksiyonunu yitirmiş engelliler tarafından bizzat kullanılamayacak; fakat 3. dereceye kadar olan bir yakını tarafından kullanılabilecek motor hacmi 2500 CC’ye kadar olan taşıtlar (binek otomobiller ve arazi taşıtları hariç).

 

Engelli vatandaşlar İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirimler ve Ayrıcalıklar

   1. Engelli Kimlik Kartı Hakkı 

%40 ve üzeri engeli bulunan engelli vatandaşların isteyenler bulundukları yerdeki Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğüne veya bulundukları şehirde ve lokasyondaki Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvurarak kendileri için engelli kimlik kartı çıkartabilirler.

Engelli kimlik kartları engelli vatandaşların mevzuatta yer alan tüm kamu ve özel yardımlardan hızlı bir şekilde yararlanması adına kullanılmaktadır.

Engelli kimlik kartları sağlık kurulu raporu yerine geçmemekle birlikte engellilere indirim uygulanan yerlerde engelli sağlık raporu yerine ibraz edilmesi daha çabuk ve kolay olduğundan engelli vatandaşlarımız için kullanılması tavsiye edilmektedir.
  2.Belediye Engelli İndirimleri

Türkiye’deki belediyeler tarafından engelli vatandaşlara su, toplu taşıma, vapur ve buna benzer hizmetlerde indirim yapılmaktadır, toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulmaktadır.

Her belediye için indirim oranları ve başvuru şartları farklılık göstermektedir. Hangi koşullarda hangi hizmetlere ne kadar indirim yapıldığını öğrenmek ve indirimden faydalanmak için belediyenize şahsen  başvurunuz yada arayarak Belediyeden bu konu hakkında bilgi edinin

 3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından engelli vatandaşlar çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Engellilerin bulunduğu hane ve evlerde kişi başına düşen gelir SYDV muhtaçlık sınırını geçmiyorsa engelli vatandaşlar SYDV yardımlarından faydalanabiliyor. SYDV’lerin engellilere özel engellerine yönelik ücretsiz tekerlekli sandalye, protez, konuşma ve işitme cihazı verilmesi yardımları olduğu gibi gıda, barınma ve para yardımları da yapılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Engelli İndirimi

TCDD kurumu engelli insanlara tüm hatlarda, yüksek hızlı trenler de dahil olmak üzere, ücretsiz ulaşım hakkı sağlamaktadır. Engeli kimlik kartını ibraz ederek bu ulaşım türünden ücretsiz yararlanabilirsiniz, %50 ve üzeri ağır engelliler için ise engelli ile birlikte engellinin refakatçisine de ulaşımdan ücretsiz faydalanabilir. TCDD indiriminden faydalanmak için TCDD’nin bilet satış noktalarına engelli olduğunuzu resmi bir belgeyle kanıtlamanız gerekmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Engelli Hakları

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından %40 ve üzeri engeli bulunan engellilere burs ve yurt başvurularında öncelik tanınmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun son yapılan modern binalarında engellilerin ihtiyaçları göz önüne bulundurularak dizayn edilmiştir. Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde “çalışamaz” ibareli raporu bulunan engellilerin borçları tamamen silinmekte, diğer engellilerde ise alınan öğrenim ve katkı kredisinin üzerine Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ne (TEFE) göre eklenen faizin %50′si indirilmektedir.

Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi

Engelli insanlar için Devlet Tiyatroları tarafından gösterime giren oyunları ücretsiz izlemesi mümkün. Bulunduğunuz yerde devlet tiyatrosu var ise Devlet Tiyatroları Genel Program sayfasından bulunduğunuz yerde hangi oyunların sergilendiğini takip edebilirsiniz veya Devlet Tiyatrosunu arayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Müze ve Ören Yerlerine Girişte Engelli İndirimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı kurumu tarafından işletilen müze ve ören yerlerine girişler “Müze ve Ören Yerlere Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” gereği Engelli vatandaşlar ve yanındaki bir refakatçisine ücretsiz sunulmaktadır. Hizmetten ücretsiz faydalanmak adına engelli kimlik kartının gösterilmesi yeterlidir.

Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişte Engelli İndirimleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından işletilen milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte engelli olduklarını kanıtlayan kimlik ya da belgelerini ibraz etme koşuluyla engellilerden ücret alınmamaktadır. Çadır ve karavan yeri ücretleri ise %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

Engelliler İçin Özel Şirketler Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar 

 

Şehirler Arası Otobüs Şirketlerinde Engelli İndirimi

Şehirler arası otobüs yolculuğu yapacak %40 ve üzeri engelliler için tüm şehirler arası otobüs yolculuğu hizmeti veren şirketler tarafından Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne göre normal bilet fiyatları üzerinden %30 indirim sağlanmaktadır. Bu Engelli vatandaşlar adına yönetmelikle belirlenmiş kanuni bir ayrıcalıktır ve sık karşılaşıldığı üzere otobüs şirketlerinin “Engellilere indirimimiz yok.” deme hakları kesinlikle bulunmamaktadır.

THY Engelli İndirimi

%40 ve üzeri rapor oranına sahip engellilere Türk Hava Yolları tarafından tüm iç hat uçuşlarındaki %20-promosyon ücretleri dışındaki- dış hat uçuş ücretlerinde %25 indirim hakkı sağlanmaktadır.

Biletin satış ofisinden alınması gereklidir, internet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim geçerli olmamaktadır. Engelliler bu indirimden engelli kimlik kartlarını veya engelli sağlık kurulu raporlarını veyahut engelli ibareli nüfus cüzdanlarını ibraz ederek faydalanabilmektedirler. Ayrıca 24 saat önceden talep edilmesi halinde engelliler için tekerlekli sandalye de sağlanmaktadır.

Telekomünikasyon Engelli İndirimleri 

Ülkemizde 3 büyük cep telefonu operatörü Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom tarafından engelli vatandaşlara özel indirimli cep telefonu tarifeleri ve cep telefonu hizmetleri çıkarılmaktadır.

Türk Telekom Engelli İndirimi (Sosyal Tarife)

%40 ve üzeri rapor oranına sahip engelli vatandaşlar ya da 1. Derece yakınları için çeşitli indirimler uygulanmaktadır 444 0 375 numaralı telefondan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İnternet Tarifeleri Engelli İndirimleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı çalışma sonucunda 2012 Şubat ayı itibariyle ülkemizdeki tüm internet servis sağlayıcıları tarafından internet ücretlerinde %40 ve üzeri özür oranı bulunan engelli vatandaşlara özel %25 indirim sağlanmaktadır.

Ayrıca engellilere özel çeşitli internet tarifesi kampanyaları düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcılarının internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Engellilerin İstihdamına Yönelik Haklar 

Devlet Personel Başkanlığı Engelli Memur Alımları

ÖSYM’nin yaptığı Engelli E-KPSS ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuya engeli bulunan vatandaş alımı yapılmaktadır. %40 oranında sağlık kurulu raporu ile başvurularını ÖSYM’ye yapabilirler. İlköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite mezunu kişiler E-KPSS’ye girebilir.

Özel Sektör ve Devlet Kurumlarına Engelli Personel Alımları

2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 50 ve daha fazla işçi çalışan kamu sektörü Şirketlerin en az %4, özel sektör Şirketlerin ise en az %3 oranında engelli istihdam etmesi yasal zorunluluğu bulunmaktadır.

Engellilerin istihdamı Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili işverenlere sağlanmaktadır. Ayrıca %3′lük yasal kotasının üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primleri devlet tarafından yatırılmaktadır.

Engelli Vatandaşların Eğitimine Yönelik Hakları

Özel Eğitim Hakkı

Özel eğitime ihtiyacı olup olmadıkları Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından belirlenen engelli kişiler tüm şehirlerdeki engelliler için kurulmuş özel eğitim okullarında engel raporuna göre eğitim görebilmektedirler. Özel eğitim okulları ülkemizde bir çok il ve ilçede özel kişiler tarafından kurulmuş olup bu okulların giderleri her engelli öğrenci adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Bulunduğunuz yer veya en yakın yerdeki özel eğitim okullarını öğrenmek için bağlı bulunduğunuz belediye ya da valilik/kaymakamlıktan bilgi alınabilirsiniz. Ayrıca Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı’ndan da bilgi edinebilirsiniz.

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Ücretsiz Taşınması

Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile özel eğitim sınıfına devam eden engelli öğrencilerin toplu taşıma araçlarıyla taşınması ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen aileler çocuklarının devam ettiği özel eğitim sınıfının bağlı bulunduğu okullarına başvurmalıdır.

Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimindeki öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlanmamaktadır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin servis imkanı sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MEB ve ÖSYM Sınavlarında Engelliler İçin Sağlanan Kolaylıklar

Üniversiteye giriş sınavları, E-KPSS gibi sınavlarda engelli öğrenciler için uygun ortam oluşturulmakta, sınava giren kişinin engel türüne göre soru kitapçıkları düzenlenmektedir.

Engelli öğrencini sınavı rahat bir şekilde geçirebilmesi her türlü ek tedbir alınmaktadır.

Örnek olarak görme engelliler için Braille Alfabesi ile yazılmış soru kitapçıkları ve 30 dakika ek süre ayrıcalığı sağlanmaktadır, ortopedik engeli olan öğrenciler için asansörlü binalar tahsis edilmekte veya sınava zemin katta girmesi sağlanmaktadır. Üniversiteye giriş sınavlarında engelli öğrenciler “özel tür” olarak değerlendirilip engelli öğrencilere ek puan avantajı sağlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu