Devlet Su İşleri 1.273 Personel Alımı Yapıyor! En Az Lise Mezunu Şartıyla

Devlet Su İşleri 1.273 Personel Alımı Yapıyor! En Az Lise Mezunu Şartıyla

Devlet Su İşleri bünyesinde çalıştırılmak üzere en az lise mezunu olmak şartıyla, lisans ve önlisans mezunlarını da kapsayan sözleşmeli kamu personel alımlarına başladı!

Devlet Su İşleri Personel alımı kapsamında 1.273 personel alımı başvuruları başladı! DSİ bünyesinde çalıştırmak amacıyla farklı branş olmak şartıyla KPSS puan üstünlüğü ile alımlarını gerçekleştirecek. 

 

Devlet Su İşleri Personel Alımında Başvuru Tarihi Nedir?

Başvuru Şartları Neler?

Hepsi ve Daha Fazlası Haberin Detayında!

Devlet Su İşleri Personel Alımı Yapacağı Branşlar; 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Büro Personeli,

Bilgisayar Mühendisi, Çevre Mühendisi,

Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi,

Makine Mühendisi, Meteoroloji Mühendisi,

Orman Mühendisi, Metalurji Mühendisi,

Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisi,

Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi,

Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,

Ziraat Mühendisi, Biyosistem Mühendisi

olmak üzere lise, önlisans ve lisans mezunu toplam 1.273 kadroluk alım yapılacağı açıklandı!

Devlet Su İşleri Personel Alımı Başvuru Genel Şartları Nedir? 

DSİ Personel Alımı İçin Adayların 657 sayılı DMK Genel Şartlarını taşıyor olması gerekmekte,  genel şartları taşıması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı,

Askerlik ile ilişiği olmaması şartı,

Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmama şartı ,

Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olma şartı ,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma şartı,

Herhangi bir sebep ile Kamu Görevinden çıkarılmamış olma şartları genel şartlar arasındadır.

 

DSİ Personel Alımında Mezuniyet Şartları;

 

11 Bilgisayar Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği üzerinden lisans mezuniyet şartı ve KPSSP3 puan türünden en az 60 almış olma şartı aranmaktadır,

 

19 Çevre Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Çevre Mühendisliği lisans programı üzerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

14 Elektrik-Elektronik Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı üzerinden mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

19 Elektrik Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

89 Harita Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programı üzerinden mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

296 İnşaat Mühendisi Personeli Alımı İçin;

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

11 Jeofizik Mühendisi Personeli Alımı İçin;

için Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

74 Jeoloji Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans programı üzerinden mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

8 Kimya Mühendisi Personeli Alımı İçin;

için Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programı üzerinden mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

15 Maden Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programı üzerinden mezun olmak, KPSSP3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı.

 

104 Makine Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans mezuniyet şartı, KPSSP3 en az 60 almış olmak,

 

33 Meteoroloji Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSSP3 en az 60 almış olmak,

 

15 Orman Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Orman Mühendisliği lisans programından mezun olma şartı,  KPSSP3 en az 60 almış olmak,

 

3 Metalurji Mühendisi Personeli Alımı İçin;

Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans üzerinden mezun olma şartı, KPSSP3 en az 60 puan almış olmak,

 

14 Ziraat Mühendisi (1) Personeli Alımı İçin;

Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği lisans,  KPSSP3 en az 60 almış olmak,

 

46 Ziraat Mühendisi (2) Personeli Alımı İçin;

Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik lisans mezuniyet şartı,  KPSSP3 en az 60 almış olmak,

 

19 Ziraat Mühendisi (3) Personeli Alımı İçin;

Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans üzerinden mezuniyet şartı, KPSSP3 en az 60 almış olma şartı aranmakta,

 

10 Biyosistem Mühendisi Personeli Alımı ;

Biyosistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSSP3 en az 60 almış olmak,

 

30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı ;

KPSS’den en az 50 puan almış olmak, Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilmiş olan sağlık şartlarını taşıyor olmak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı, 170 cm’den kısa boylu olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, Erkek olma şartları aranmaktadır.

 

5 Büro Personeli (Halkla İlişkiler) Personeli Alımı ;

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans, KPSSP93 en az 60 almak,

 

222 Destek personeli Personeli Alımı ;

Ortaöğretim kurumlarını üzerinden mezun olma şartı, KPSSPen az 50 puan almış olma şartı, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranmaktadır,

 

69 Büro Personeli (Muhasebe) Personeli Alımı ;

İşletme-Muhasebe, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans üzerinden mezun olma şartı, KPSSP93 en az 60 puan almış olma şartı,

 

76 Büro Personeli (İşletme) Personeli Alımı ;

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak, Genel İşletme, İşletme,  İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare önlisans mezuniyet şartı, KPSSP93 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranmakta.

 

34 Büro Personeli (Adalet) Personeli Alımı ;

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksek okulundan mezun olmak, KPSSP93 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranmakta.

 

Büro Personeli (Halkla İlişkiler) Personeli Alımı ;

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans üzerinden mezun olmak, KPSSP93 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranmakta.

 

10 Büro Personeli (Büro Yönetimi) Personeli Alımı ;

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programı üzerinden mezun olmak, KPSSP93 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranmakta.

 

6 Büro Personeli (İnsan Kaynakları) Personeli Alımı ;

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programından mezun olmak, KPSSP93 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranmakta.

 

21 Büro Personeli (Maliye) Personeli Alımı ;

Maliye önlisans programından mezun olmuş olmak, KPSSP93 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranmakta.

 

DSİ Personel Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Devlet Su İşleri DSİ 1.273 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 dahil olmak üzere online yapılacak.

 

DSİ Personel Alımı Başvuru Kılavuzu;

Başvuru Kılavuzu

 

DSİ Personel Alımı Başvuru Ekranı;

Başvuru ekranı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu